آیا ال کارنیتین چربی سوز است؟آیا ال کارنیتین چربی سوز است؟پنجشنبه 13 بهمن 1401ال کارنیتین یک پروتئین شاتل است که اسیدهای چرب را از بیرون غشای میتوکندری وارد میتوکندری می‌کند...
شوخی با ال کارنیتین (آیا چربی سوزه؟)شوخی با ال کارنیتین (آیا چربی سوزه؟)چهارشنبه 27 بهمن 1400ال کارنیتین یک پروتئین شاتل می‌باشد که کارش انتقال ذرات روغن در بخش‌هایی از بدن است...
تکنیک مانور والسالواتکنیک مانور والسالوايكشنبه 16 بهمن 1401وقتی نفس را می‌گیرید و قدرت این که نفس را خارج کنید را دارید ولی خارج نمی‌کنید...
هشت ماموریت تافیسا بدون نامی از آمادگی جسمانیهشت ماموریت تافیسا بدون نامی از آمادگی جسمانیيكشنبه 20 شهريور 1401متناظر بین‌الملی ورزش همگانی هشت ماموریت اصلی دارد که در هیچ کدام از آن‌ها نامی از آمادگی جسمانی نیامده است...
استقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیاستقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیچهارشنبه 9 شهريور 1401اولین جلسه هم‌اندیشی خانواده آمادگی جسمانی با حضور روسای انجمن‌ها و کمیته‌ها در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد...
یازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانییازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانیپنجشنبه 3 شهريور 1401آمادگی جسمانی از زمانی که زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار گرفته تاکنون 9 بار روسای اصلی آن تغییر کردند...
20 نتیجه 1 از 423