استقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیاستقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیچهارشنبه 9 شهريور 1401اولین جلسه هم‌اندیشی خانواده آمادگی جسمانی با حضور روسای انجمن‌ها و کمیته‌ها در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد...
جهشی بزرگ در ورزش همگانیجهشی بزرگ در ورزش همگانیپنجشنبه 3 شهريور 1401وزارت ورزش با هدف گسترش فعالیت بدنی و توسعه همگانی ورزش از پیوستن ۲۵ رشته به فدراسیون آمادگی جسمانی خبر داد...
2 نتیجه