فدراسیون آمادگی جسمانی نیازی به بودجه دولتی نداردفدراسیون آمادگی جسمانی نیازی به بودجه دولتی نداردشنبه 19 شهريور 1401فدراسیون آمادگی جسمانی قابلیت درآمدزایی و خودکفایی را دارد و نیازمند بودجه زیادی نیست...
استعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری استاستعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری استشنبه 19 شهريور 1401تمام افراد و ارکان اولیه فدراسیون ورزش‌های همگانی به ظاهر استعفا داده‌اند، هیچ‌کدام استعفاهای جدی را نداده‌اند...
استقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیاستقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیچهارشنبه 9 شهريور 1401اولین جلسه هم‌اندیشی خانواده آمادگی جسمانی با حضور روسای انجمن‌ها و کمیته‌ها در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد...
فدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شدفدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شددوشنبه 31 مرداد 1401آمادگی جسمانی که در سال 1390 با فدراسیون ورزش‌های همگانی ادغام گردید، با تصمیم وزارت ورزش به یک فدراسیون مستقل تبدیل شد...
آمادگی جسمانی زیر مجموعه ورزش همگانی نیستآمادگی جسمانی زیر مجموعه ورزش همگانی نیستشنبه 19 شهريور 1401آمادگی جسمانی در تمامی کشورهای دنیا مستقل است و در هیچ جای دنیا زیرمجموعه ورزش‌های همگانی، فعالیت نمی‌کند...
جهشی بزرگ در ورزش همگانیجهشی بزرگ در ورزش همگانیپنجشنبه 3 شهريور 1401وزارت ورزش با هدف گسترش فعالیت بدنی و توسعه همگانی ورزش از پیوستن ۲۵ رشته به فدراسیون آمادگی جسمانی خبر داد...
7 نتیجه 1 از 22