تفاوت قد انسان قبل و بعد از خوابتفاوت قد انسان قبل و بعد از خوابدوشنبه 9 مرداد 1402قد انسان هنگام بیدار شدن از خواب با موقعی که شب می‌خوابد متفاوت است و این تفاوت در انسان‌های قد بلند بیشتر آشکار است...
تو هوای سرد چی قبل ورزش بخوریم؟تو هوای سرد چی قبل ورزش بخوریم؟دوشنبه 20 تير 1401هنگام تمرین در هوای سرد دمای مرکزی بدن کاهش یافته و نیاز افراد را به کالری مورد نیاز بدن افزایش می‌دهد...
هنگام سرماخوردگی چه چیزی بخوریم؟هنگام سرماخوردگی چه چیزی بخوریم؟دوشنبه 20 تير 1401حین سرما خوردگی به صورت ناشتا آب گرم با عسل و لیمو و صبحانه را املت قارچ با فلفل مصرف کنید...
چاه نفتی به اسم فوتبالچاه نفتی به اسم فوتبالشنبه 18 دی 1400در جنوب خلیج فارس شاهد کشف یک چاه نفت جدید به اسم فوتبال هستیم...
5 نتیجه