اثر ورزش و تغذیه بر دوران قاعدگی (پریودی)اثر ورزش و تغذیه بر دوران قاعدگی (پریودی)چهارشنبه 4 اسفند 1400با افزایش فعالیت زنان ورزشکار در سطوح بالا، اختلال و تاخیر در قاعدگی و حتی قطع قاعدگی رو به افزایش است...
تاثیر ورزش شدید بر روی عادت ماهانه خانم هاتاثیر ورزش شدید بر روی عادت ماهانه خانم هاچهارشنبه 7 تير 1402شدت‌های بالای تمرینی می‌تواند باعث اختلال در زمان عادت ماهانه خانم‌ها شود...
2 نتیجه