غصه بخوری چاق میشی!غصه بخوری چاق میشی!شنبه 22 ارديبهشت 1403با وجود اینکه غصه، بعضی‌ها رو لاغر می‌کنه، اما هستند کسانیکه با غصه خوردن و افسردگی، چاق می‌شوند...
امین حمیدوندچهارشنبه 15 فروردين 1403
در ماه رمضان عضله بسازدر ماه رمضان عضله بسازدوشنبه 28 اسفند 1402ورزشکارانی عادی می‌توانند با رعایت نکاتی همچنان با وجود روزه گرفتن عضله سازی خود را داشته باشند...
در طبیعت با تمرین فارتلک لاغر شودر طبیعت با تمرین فارتلک لاغر شويكشنبه 6 اسفند 1402یکی از انواع تمرینات اینتروال که می‌تواند استقامت و حتی سرعت شما را بهبود ببخشد....
سر تمرین کمتر داد بزن!سر تمرین کمتر داد بزن!شنبه 5 اسفند 1402کار بعضی از مربی‌ها بسیار عالی است یعنی طراحی تمرین، انتخاب دستگاه برای شاگردان و... خود را به خوبی انجام می‌دهند...
افزایش حجم عضله با وزن بدن امکان پذیر است؟افزایش حجم عضله با وزن بدن امکان پذیر است؟پنجشنبه 9 آذر 1402آیا تمرینات با وزن بدن باعث افزایش حجم عضله یا هایپروفی می‌شود...
47 نتیجه 1 از 823