زوال سلیقه ملی (لباس کاروان المپیک)

زوال سلیقه ملی (لباس کاروان المپیک)
در حالی که لباس به عنوان یک المان اولیه برای هویت یابی افراد، اقوام و ملت‌ها محسوب می‌شود، فرهنگ شهرنشینی مدرن در ایران، آرام آرام از نشانه‌های فرهنگ بومی و سنتی خود (لباس سنتی) دور شده و استیلای سلیقه غرب و تجربه زیسته شهرنشینی، کار را برای انسان شهری ایرانی به جایی می‌رساند که گاهاً پوشش سنتی را با تأخر سلیقه یکی دانسته و حرکت به سمت مدرنیته را در هم‌گرایی با غرب می‌داند و چه ساده و در دسترس که این همگرایی را با انتخاب نوع پوشش و پیروی از سلیقه روز غربی آغاز کند. بین سلیقه ملی مبتنی بر فرهنگ چند هزار ساله با سلیقه‌ای که رسانه‌های جمعی بر اساس مد روز تلقین می‌کنند تفاوت فاحش وجود دارد. به هر ترتیب جامعه‌ای که از لباس بومی و سنتی خود دور می‌شود، طبیعتاً از فرهنگ اصیل خود نیز فاصله می‌گیرد. میدان ورزش در ایران میدان حضور پررنگ هر سه نوع ارزش‌های فرهنگی ایرانی، اسلامی و جهانی است. یعنی لباس ما در میدان ورزش باید مورد تایید هر سه فرهنگ فوق قرار گیرد و سختی کار از همین جا آغاز می‌شود. تلخی ماجرا نگاه منفعل نهادهای متولی فرهنگ نسبت به مقوله پوشش است و ماجرای لباس کاروان المپیک بیش از پیش دست خالی آن‌ها را رو می‌کند. رنگ‌های پرچم تنها سوسوی امیدی هستند که استفاده از آن‌ها بر روی لباس تیم‌های ملی، ایرانی بودن را به همه ما یادآور می‌شوند. از روزی می‌ترسم که اشعار فارسی را با نستعلیق بر روی پارچه‌ای با جنس چینی و الگوی فرانسوی ترکیب کنیم و بعد با افتخار فریاد بزنیم که این لباس نماد فرهنگ ایرانی است. اینجاست که باید برای تن رنجور فرهنگ زار زار گریست. دسته‌بندیفرهنگی اجتماعیمد و لباسکلید‌واژهلباس ورزشکاران المپیککاروان المپیکنماد فرهنگهویت ایرانی اسلامیلباس بومی و سنتیپوشش سنتیمدرنیتهسلیقه روزسلیقه ملیتاریخ چند هزار سالهفرهنگ اصیلصنعت مدورزشپارالمیکرنگ پرچمتیم ملی ایران
المپیک و توسعه انسانیدر اینکه ۱۱ کشور اول المپیک، همان ۱۱ قدرت اول اقتصادی هستند شکی وجود ندارد...دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
ما بال هایی داریم! (مراسم افتتاحیه پارالمپیک توکیو)کانسپت اصلی مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو که یکی از زیباترین روایت‌های نمایشی اجرا شده در تاریخ بازی‌های پارالمپیک بود...يكشنبه 18 ارديبهشت 1401
پویش جهانی ما 15 درصد (معلولین)همزمان با آغاز بازی های پارالمپیک توکیو، شاهد شروع پویشی جهانی تحت عنوان ما ۱۵ درصد هستیم...شنبه 17 ارديبهشت 1401