فیلم کوتاه بدنسازان - قسمت دوم

فیلم کوتاه در پارک دومین قسمت از مجموعه انیمیشن‌های کوتاه بدنسازان می‌باشد که توسط Pumpers' Paradise تولید شده است. دسته‌بندیکار با دستگاهکلید‌واژهفیلم کوتاهانیمیشن بدنسازاندر پارکوایا اسپرتPumpers Paradise65 بازدید