دکتر محمد علی پیرانی

دکتر محمد علی پیرانی
رزومه: دکترای فیزیولوژی ورزش (قلب و عروق)، مدرس دانشگاه امیرکبیر، رئیس انجمن پیاده روی، دبیر کمیته استعدادیابی فدراسیون، مربی بدنساز تیم ملی راه ارتباطی: اینستاگرامکلید‌واژهمحمدعلی پیرانیدکترای فیزیولوژی ورزشدانشگاه امیرکبیرمربی بدنساز کاراته440 بازدید