مهندسی انتخابات فدراسیون های ورزشی

مهندسی انتخابات فدراسیون های ورزشی
10 دلیلی که مهندسی انتخابات فدراسیون ورزش های همگانی را از شائبه به واقعیت نزدیک می‌کند! 1. با گذشت یک‌سال از زمان سرپرستی فدراسیون مذکور همچنان با سرپرستی اداره می‌شود این در حالیست که طبق قانون نباید فدراسیون‌های ورزشی بیشتر از 6 ماه با سرپرستی اداره گردد. 2. تغییر روسای هیئت های ورزش همگانی چندین استان و احتمال مهندسی کردن انتخابات استان با همراهی مدیرکل استان جهت ورود و جایگزینی اشخاص مد نظر خود به عنوان رئیس هیئت 3. انجام تفاهم نامه به مبلغ 300 میلیون تومان با صدا و سیما جهت انجام برنامه‌های تبلیغی و همگانی در حالی که یکی از کارکردهای اصلی و ذاتی فدراسیون ورزش همگانی برگزاری هفتگی این برنامه هاست و ضرورتی برای تخصیص این مبلغ به صدا و سیما وجود نداشت. 4. برگزاری همایش‌های منطقه‌ای و استانی با حضور مسئولان ذی‌نفع جهت کاندیداتوری در فدراسیون ورزش‌های همگانی و این به نوعی تبلیغ برای کاندیدای منظور نظر می‌باشد و بدور از عدالت انتخاباتی می‌باشد. 5. خریدن وقت و زمان یک‌ساله جهت انجام تغییرات در اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی و باز گذاشتن دست مدیران بالادستی جهت تصمیمات سلیقه‌ای امور انتخابات از حالت انتخابی به انتصابی 6. عدم استعفای مسئولان ذی‌نفع در فدراسیون مذکور و استفاده از ظرفیت‌های جایگاه مربوطه و یا دسترسی به منابع مالی فدراسیون در جهت تبلیغ از عملکرد خود برای کسب رای از روسای هیئت های ورزشی 7. برخلاف گفته معاون ورزشی وزارت ورزش در خصوص پاسخگویی سرپرستان فدراسیون های ورزشی تاکنون هیچ نظارتی بر انجام هزینه‌های فدراسیون ورزش‌های همگانی صورت نپذیرفته است در حالی‌که بیشترین منابع مالی (از 27 صدم درصد علاوه بر درآمد فدراسیون مذکور) که از زمان تشکیل فدراسیون مذکور تا به اکنون بی سابقه بوده به این فدراسیون تزریق گردیده است. 8. تغییر رفتار مسئولان وزارت ورزش در پاسخگویی به دیگر کاندیداهایی انتخاباتی مبنی بر عدم رعایت عدل و انصاف از سوی مسئولان برگزاری انتخابات. 9. در بخشی از صحبت‌های وزیر و همچنین معاونین ایشان در جواب اعتراضات دیگر کاندیداها همه قوانین و دستورالعمل ها را برگرفته از اساسنامه فدراسیون‌های ورزشی دانسته و اظهار نمودند تخطی از آن انجام نگرفته است و این در حالی است که اساسنامه مذکور بدون نظرخواهی از روسای فدراسیون‌ها و هیئت‌های ورزشی و مدیران کل تدوین گردیده است. ثانیا دست مدیران بالایی را در مهندسی انتخابات به لحاظ استفاده از مربیان، ورزشکاران و شهردار منتخب و همچنین در قسمت هایی که در اساسنامه پیش بینی نشده باز گذاشته است. 10. مهم ترین بخش اصول دهگانه مهندسی انتخابات بر می‌گردد به عدم دسترسی به اساسنامه جدید فدراسیون‌های ورزشی برای جامعه ورزش اعم از کارکنان ورزش و روسای فدراسیون‌های ورزشی و کاندیداها، در حالی که سه ماه از زمان تصویب اساسنامه در هیت دولت می‌گذرد و این عدم شفاف سازی نشان می‌دهد کاسه‌ای زیر نیم کاسه مدیران وزارت ورزش می‌باشد چرا که اساسنامه دقیقا برای مخاطبان مذکور تدوین گردیده است اما صاحبان اصلی بدون اطلاع از محتوا و تغییرات انجام گرفته منتظر رونمایی آن هستند. کلید‌واژهانتخاباتفدراسیون های ورزشیوزارت ورزش و جوانانفدراسیون آمادگی جسمانیفدراسیون ورزشهای همگانی