آزاده رضایی

آزاده رضایی
من آزاده رضایی دانش آموخته رشته علوم ورزشی دانشگاه تهران مرکز و ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی دانشگاه علوم تحقیقات با تجربه ۱۰ سال مربیگری در رشته بدنسازی تخصصی بانوان و‌ بدنسازی تخصصی رشته‌های ورزشی در تلاشم تا بتوانم علم و تجربه خودم را برای سلامت جامعه به کار ببرم. کلید‌واژهآزاده رضاییحرکات اصلاحیآسیب های ورزشیمربی بدنساز بانوان