آب خالی مصرف نکنید، آب غنی مصرف کنید!

آب خالی مصرف نکنید، آب غنی مصرف کنید!
شنیدید که می‌گویند آب زیاد مصرف کنید، اما آیا خوردن آب خالی برای ما کافی است؟ آبی که ما می‌نوشیم، نیم الی یک ساعت بعد به صورت خودکار از بدن ما خارج و دفع می‌شود. زمانی که شما سردرد دارید و خسته‌اید، به این علت است که املاح مورد نظر بدن‌تان را دریافت نکرده‌اید یا برای بدن شما کافی نیست. آبی که ما می‌نوشیم تصفیه شده است و به همین علت سدیم، پتاسیم، کلراید، کلسیم و زینک داخل آب هنگام تصفیه شدن از آب خارج می‌شود. چگونه به این املاح دسترسی پیدا کنیم؟ اگر می‌توانید از پودر املاح که کالری ناچیزی دارند به آب آشامیدنی‌تان اضافه کنید اما اگر دسترسی به این پودر املاح ندارید، می‌توانید مقدار کمی نمک به داخل آب اضافه کنید. به خاطر کمبود یا نبود این املاح، در بدن شما، باعث عوض شدن متابولیسم بدن شما می‌شود و متابولسم انرژی‌مان را عوض می‌کند و باعث این می‌شود که در طول روز خسته باشیم، پس بهتر است بعضی اوقات از این املاح استفاده کنیم. علاوه بر پودر املاح، قرص‌های آن با برندهای مختلف نیز موجود است، اما دقت کنید که در آن ها شکر نباشد. همچنین نوشیدنی‌های ورزشی هستند که می‌توانند وجود این املاح را دربدن ما تامین کنند، اما به دلیل شکر زیاد در این نوشیدنی ها توصیه نمی‌شوند. مهم: پس نتیجه می‌گیریم که آب خالی مصرف نکنیم، آب غنی مصرف کنیم، آب غنی آبی است که درون آن املاح وجود دارد. کلید‌واژهنوشیدن آبمایعاتتصفیه شدهآب غنیاملاح معدنیاضافه کردن نمکنوشیدنی های ورزشیسدیمپتاسیمکلرایدکلسیمزینک690 بازدید