عضلات کمربند شانه (Shoulder Girdle)

عضلات کمربند شانه (Shoulder Girdle)
پنج عضله به طور اساسی درگیر حرکات کمربند شانه می‌شوند. مبدأ هر پنج عضله کمربند شانه روی استخوان بندی محوری (ستون مهره، دنده‌ها، جمجمه و جناغ) و انتهای آن‌ها روی استخوان کتف یا اسخوان ترقوه (چنبر) قرار دارد. عضلات کمربند شانه به استخوان بازو متصل نیستند و در نتیجه موجب حرکت مفصل شانه نیز نمی‌شوند. عضلات کمربند شانه برای استحکام و پایداری دینامیکی استخوان کتف ضروری است، به طوری که به واسطه آن استخوان کتف می‌تواند به عنوان تکیه‌گاه نسبتاً محکمی برای حرکات و فعالیت‌های مفصل شانه مانند پرتاب کردن، چوگان زدن و متوقف کردن، به‌کار رود. عضلات کمربند شانه عبارتند از: 1. عضله ذوزنقه‌ای (Trapezius) 2. عضله گوشه ای (Levator Scapulae) 3. عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid) 4. عضله دندانه‌ای قدامی (Serratus Anterior) 5. عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor) vayasport.comدسته‌بندیکالبد شناسیکلید‌واژهآناتومی حرکتیعضلات کمربند شانه ای222 بازدید
عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor)عضله‌ای است مثلثی که در قسمت جلویی قفسه سینه قرار گرفته و قابل لمس نیست...چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
عضله دندانه‌ ای قدامی (Serratus Anterior)عضله دندانه‌ای قدامی در سطح قدامی و جانبی قفسه سینه قرار گرفته است...دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid)عضلات متوازی الاضلاع دو عضله لوزی شکل هستند که در مجاورت استخوان کتف قرار گرفتند...سه‌شنبه 20 ارديبهشت 1401
عضله گوشه ای (Levator Scapulae)عضله‌ای است که در سطح بدن قرار دارد و به علت اینکه در زیر عضله ذوزنقه قرار گرفته، غیر قابل لمس است...دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
عضله ذوزنقه ای (Trapezius)عضله بزرگی است که در قسمت بالای پشت قرار گرفته و بین استخوان کتف و ستون فقرات به راحتی قابل لمس است...يكشنبه 18 ارديبهشت 1401