پویش جهانی ما 15 درصد (معلولین)

پویش جهانی ما 15 درصد (معلولین)
همزمان با آغاز بازی های پارالمپیک توکیو، شاهد شروع پویشی جهانی تحت عنوان ما ۱۵ درصد هستیم. پویشی که برای پایان دادن به تبعیض علیه ۱/۲ میلیارد معلول در سراسر. جهان راه اندازی شده است. رنگ پویش؛ متناسب با رنگ نشانگر جهانی معلولین بنفش انتخاب شده و لوگوی آن هم دایره‌ای (نماد کره زمین) است که میزان معلولین جهان یعنی ۱۵ درصد را به روشنی نشان می‌دهد. دایره دارای چرخشی ۲۳/۵ درجه است که به نوعی تطابق با‌ محور کره زمین را نیز نشان می‌دهد (عکس شماره ۳). این در حالی است که لوگوی پویش به نوعی نشانگر ساعت ۸/۳۵ دقیقه هم هست (عکس شماره ۳). بر اساس گفته طراحان‌ پویش، ما ۱۵ درصد بزرگترین ائتلاف سازمان‌های بین المللی ورزشی، اقتصادی، هنری و سیاسی برای افزایش آگاهی‌ها، بهبود نگرش و خلق‌ فرصت‌ها و دسترسی‌های بیشتر برای معلولین است. بر‌ اساس گزارش‌هایی که در سایت این پویش منتشر شده: • ۴۰ درصد از ۱/۲ میلیارد معلول جهان، زیر خط فقر زندگی می کنند. • از هر سه کودک محروم از تحصیل، متأسفانه یک کودک معلول است. • تنها ۱۰ درصد از ۷۰ میلیون معلول نیازمند ویلچر، به یکی از آن‌ها دسترسی دارند. • افراد دارای معلولیت، ۳ برابر بیشتر از سایرین در معرض مواجهه با خشونت قرار دارند. • زنان و دختران دارای معلولیت، ۲۰ برابر بیشتر از زنان ‌و دختران سالم‌ در معرض خشونت هستند. • تنها ۱۵ درصد معلولین کشورهای کم درآمد ‌و ۴۰ درصد معلولین کشورهای توسعه یافته شاغل هستند. این ها حقایق تلخ جهان ما هستند و متأسفانه بسیاری از ما‌ تا با معلولیت و حقایق تلخ آن به طور جدی مواجه نشویم، عمق مشکلات آن را درک نمی‌کنیم. بازی‌های پارالمپیک فرصتی برای اندیشیدن و چاره اندیشی در این زمینه است. باید از شعار و اقدامات کم اثر فاصله بگیریم؛ شاید آگاهی بخشی مؤثر‌ در این زمینه، مهمترین گام‌ عملی برای شروع باشد. دسته‌بندیفرهنگی اجتماعیکلید‌واژهپارالمپیکورزش معلولینپویش جهانیما 15 درصدمعلولیترنگ نشانگر جهانیرنگ بنفشمعلولین جهان15 درصد مردم جهانمعلول بودن
ما بال هایی داریم! (مراسم افتتاحیه پارالمپیک توکیو)کانسپت اصلی مراسم افتتاحیه بازی های پارالمپیک توکیو که یکی از زیباترین روایت‌های نمایشی اجرا شده در تاریخ بازی‌های پارالمپیک بود...يكشنبه 18 ارديبهشت 1401