عضله دندانه‌ ای قدامی (Serratus Anterior)

عضله دندانه‌ ای قدامی (Serratus Anterior)
عضله دندانه‌ای قدامی عضله دندانه‌ای قدامی در سطح قدامی و جانبی قفسه سینه قرار گرفته و از دنده‌های پنجم و ششم قابل لمس است. این عضله قوی‌ترین عضله‌ای است که کتف را ثابت نگه میدارد تا عضلات دیگر در مفصل شانه نقش آفرینی کنند. سر ثابت: از سطح جانبی دنده اول تا نهم قفسه سینه سر متحرک: تمامی طول لبه داخلی استخوان کتف از نمای جلو نقش: دور کردن کتف از ستون مهره‌ها؛ چرخش بالایی کتف vayasport.comدسته‌بندیکمربند شانهکلید‌واژهدندانه ای قدامیدندانه ای بزرگکمربند شانهدور کردن کتفچرخش بالایی کتف651 بازدید
عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor)عضله‌ای است مثلثی که در قسمت جلویی قفسه سینه قرار گرفته و قابل لمس نیست...چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid)عضلات متوازی الاضلاع دو عضله لوزی شکل هستند که در مجاورت استخوان کتف قرار گرفتند...سه‌شنبه 20 ارديبهشت 1401
عضله گوشه ای (Levator Scapulae)عضله‌ای است که در سطح بدن قرار دارد و به علت اینکه در زیر عضله ذوزنقه قرار گرفته، غیر قابل لمس است...دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
عضله ذوزنقه ای (Trapezius)عضله بزرگی است که در قسمت بالای پشت قرار گرفته و بین استخوان کتف و ستون فقرات به راحتی قابل لمس است...يكشنبه 18 ارديبهشت 1401
عضلات کمربند شانه (Shoulder Girdle)پنج عضله به طور اساسی درگیر حرکات کمربند شانه می‌شوند...شنبه 17 ارديبهشت 1401