عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor)

عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor)
عضله سینه‌ای کوچک عضله‌ای است مثلثی و نازک که در قسمت جلویی قفسه سینه در زیر عضله سینه‌ای بزرگ قرار گرفته و قابل لمس نیست؛ اما هنگام چرخش پائینی کتف در زیر عضله سینه‌ای بزرگ قابل لمس است. سر ثابت: سطوح جلویی دنده‌های سوم، چهارم و پنجم سر متحرک: زائده غرابی استخوان کتف نقش: دور کردن کتف از ستون مهره‌ها و بلند کردن لبه تحتانی آن از سطح دنده‌ها؛ چرخش پائینی کتف؛ پائین کشیدن کتف (زمانی که استخوان کتف به سمت بالا چرخیده باشد، این عضله در پائین کشیدن کتف به عضلات دیگر کمک می‌کند.) vayasport.comدسته‌بندیکمربند شانهکلید‌واژهعضله سینه ای کوچککمربند شانهدور کردن کتفچرخش پائینی کتفپائین کشیدن کتف155 بازدید
عضله دلتوئید (Deltoid)شنبه 8 مرداد 1401
عضله دندانه‌ ای قدامی (Serratus Anterior)عضله دندانه‌ای قدامی در سطح قدامی و جانبی قفسه سینه قرار گرفته است...دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid)عضلات متوازی الاضلاع دو عضله لوزی شکل هستند که در مجاورت استخوان کتف قرار گرفتند...سه‌شنبه 20 ارديبهشت 1401
عضله گوشه ای (Levator Scapulae)عضله‌ای است که در سطح بدن قرار دارد و به علت اینکه در زیر عضله ذوزنقه قرار گرفته، غیر قابل لمس است...دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
عضله ذوزنقه ای (Trapezius)عضله بزرگی است که در قسمت بالای پشت قرار گرفته و بین استخوان کتف و ستون فقرات به راحتی قابل لمس است...يكشنبه 18 ارديبهشت 1401
عضلات کمربند شانه (Shoulder Girdle)پنج عضله به طور اساسی درگیر حرکات کمربند شانه می‌شوند...شنبه 17 ارديبهشت 1401