عضله دلتوئید (Deltoid)

عضله دلتوئید (Deltoid)
عضله دلتوئید عضله بزرگی است که در قسمت بالای پشت قرار گرفته و بین استخوان کتف و ستون فقرات به راحتی قابل لمس است. این عضله به سه بخش بالایی، میانی و پائینی تقسیم شده که هر کدام نقش متفاوتی دارند. بخش جلویی عضله سر ثابت: یک سوم خارجی سطح قدامی استخوان ترقوه سر متحرک: برجستگی دلتوئید (1) نقش: دور کردن، خم کردن، نزدیک کردن افقی و چرخش خارجی مفصل شانه بخش میانی عضله سر ثابت: بخش خارجی زائده آخرومی سر متحرک: برجستگی دلتوئید نقش: دور کردن مفصل شانه بخش پشتی عضله سر ثابت: لبه تحتانی خار کتف سر متحرک: ریشه خار کتف (قسمت سه گوش) نقش: دور کردن، باز کردن، دور کردن افقی و چرخش خارجی مفصل شانه کلید‌واژهدالیسر شانهدور کردنمفصل شانه47 بازدید
عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor)عضله‌ای است مثلثی که در قسمت جلویی قفسه سینه قرار گرفته و قابل لمس نیست...چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
عضله دندانه‌ ای قدامی (Serratus Anterior)عضله دندانه‌ای قدامی در سطح قدامی و جانبی قفسه سینه قرار گرفته است...دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid)عضلات متوازی الاضلاع دو عضله لوزی شکل هستند که در مجاورت استخوان کتف قرار گرفتند...سه‌شنبه 20 ارديبهشت 1401
عضله گوشه ای (Levator Scapulae)عضله‌ای است که در سطح بدن قرار دارد و به علت اینکه در زیر عضله ذوزنقه قرار گرفته، غیر قابل لمس است...دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
عضله ذوزنقه ای (Trapezius)عضله بزرگی است که در قسمت بالای پشت قرار گرفته و بین استخوان کتف و ستون فقرات به راحتی قابل لمس است...يكشنبه 18 ارديبهشت 1401
عضلات کمربند شانه (Shoulder Girdle)پنج عضله به طور اساسی درگیر حرکات کمربند شانه می‌شوند...شنبه 17 ارديبهشت 1401