چاه نفتی به اسم فوتبال

چاه نفتی به اسم فوتبال
در حالی که پشت ساپینتو هنوز هم از لگد بی‌نظمی‌ها و عجایب فوتبال ایران درد می‌کند؛ کمی آن طرف‌تر و درست در حاشیه خلیج فارس شاهد کشف یک چاه نفت جدید به اسم فوتبال هستیم. عربستان سعودی با یک تأخیر ۲۵ ساله بالاخره رویکرد همسایه قطری اش را تأیید کرد و با جذب رونالدو ۳۷ ساله نشان داد که اراده‌اش برای عبور از اقتصاد تک ساحتی نفت محور و متنوع سازی منابع درآمدی جدی است. در حالی که همچنان بسیاری از کارشناسان و منتقدان از این سرمایه گذاری قطر و عربستان سعودی به عنوان ورزشی شویی یاد می‌کنند؛ اما امروز که تب و تاب جام جهانی تمام شده؛ هرگز نمی‌توان تأثیر این رویداد بر اصلاح و بهبود تصویر جهانی قطر به عنوان یک قدرت نرم را نادیده گرفت. قدرت نرم فوتبال برای قطر جواب داده و عربستان سعودی هم امیدوار است این سرمایه گذاری برایش مثل قطر پرثمر باشد. به هر ترتیب رقابت شدیدی برای تبدیل شدن کشورهای حاشیه خلیج فارس به قطب‌های ورزشی برتر منطقه آغاز شده است. امارات، عربستان سعودی، قطر و بحرین به میزبانی مسابقات فرمول وان؛ خرید فلان اسطوره و میزبانی رویدادهای بزرگی نظیر جام جهانی بسنده نکرده و نخواهند کرد؛ عزم آن‌ها برای خرید باشگاه‌های بزرگ اروپایی و کسب میزبانی بازی‌های المپیک جدی است و این اقدامات آن‌ها به مثابه یک قطعه مهم از یک پازل بزرگ سیاسی _ اقتصادی است که شاه کلید آن درک ظرفیت‌های استثنایی فوتبال و ورزش در پیشبرد اهداف دیپلماتیک این کشورهای کوچک است؛ جایی که می‌توانند به سرعت در صحنه‌های جهانی بزرگ شوند و بزرگی کنند. از اینها بگذریم؛ از لگد به ساپینتو و آن بلبشو همیشگی فوتبال ایران چه خبر؟ vayasport.comدسته‌بندیسیاسی اقتصادیکلید‌واژهکریستیانو رونالدولگد ساپینتوفوتبال ایرانکشورهای خلیج فارسورزش شوییقدرت نرمسرمایه گذاریقطب‌ های ورزشیمیزبانی رویدادهای بزرگبازی های المپیکجام جهانی فوتبالمسابقات فرمول وانخرید باشگاه های بزرگ اروپاییاهداف دیپلماتیکظرفیت های استثنایی فوتبال442 بازدید