برای مصرف مکمل لاغری و چاقی از کی مشورت بگیرم؟

برای مصرف مکمل لاغری و چاقی از کی مشورت بگیرم؟
به لحاظ قانونی مربی‌های ورزشی، حتی با مدرک دکترای تربیت بدنی (درهر گرایشی) مجاز به تجویز مکمل‌های ورزشی نیستند. برخی از مربیان در عین قدرت‌شان در طراحی تمرین، اطلاعات تئوریک‌شان در مورد مکمل‌های ورزشی، صرفاً از دوره‌های تئوری مربیگری، جستجوهای اینترنتی و یا شنیده‌هایشان نشأت می‌گیرد و منبع موثقی برای مصرف چیزی که می‌تواند درون تک تک سلول‌های شما برود نیست. ‌ ورزشکاران دارای رزومه ملی هم حرفشان سند نیست. صرفاً به حساب اینکه شخص قهرمان است، ازش مکملی را برای مصرف نپرسید. وقتی شما از مربیتان می‌پرسید چه مکملی بخورم، در واقع دارید آن را در شرایطی قرار می‌دهید که بر خلاف قانون بگوید چه مکملی را باید مصرف کنید. که حتی اگر درست باشد... ‌ بهترین کار این است که شما برای مصرف هرگونه مکملی، ابتدا به این منطق رسیده باشید که به آن مکمل نیاز دارید، سپس از متخصص تغذیه برای نوع، مقدار و زمان مکمل مشاوره بگیرید. نکته: تا زمانی که می‌توانید با غذاهای طبیعی، ارگانیک و عادی در وعده‌های غذایی، نیازهای کالریک و یا کاهش وزنی خودتان را تأمین کنید، هیچ نیازی به مصرف مکمل ندارید. vayasport.comکلید‌واژهمکملچربی سوزیلاغریچاقیپزشکمتخصصتغذیه18 بازدید