یازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانی

یازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانی
آمادگی جسمانی از زمانی که زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار گرفته تاکنون 9 بار روسای اصلی آن تغییر کردند و بارها شاهد تغییرات ساختاری در این انجمن بودیم. روند تعویض مدیر از سال 96 سرعت بیشتری یافت و میانگین تغییر هر رئیس حدود سالی یکبار شد. این تغییرات سریع باعث درجا زدن و کند شدن پیشرفت در آمادگی جسمانی شد که نتایج آن در جامعه قابل لمس است. روسای فدراسیون ورزش‌های همگانی بطور کلی به انجمن آمادگی جسمانی به عنوان یک گاوصندوق پول نگاه می‌کردند لذا همیشه نگران بودند که دوباره مستقل شود به همین دلیل دائما یا آن‌را تجزیه می‌کردند یا رئیس آن‌را تغییر می‌دادند. تاریخچه سازمانی آمادگی جسمانی فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک جمهوری اسلامی ایران در ابتدا از سال 1384 تأسیس شد. این فدراسیون در سال 1390 به عنوان انجمن زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار گرفت. در سال 1396 انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک به 3 انجمن رشته‌های آمادگی جسمانی، روش‌های تمرینی آمادگی جسمانی و ایروبیک تقسیم شد. پس از کش و قوس‌های فراوان در سال 1398 آمادگی جسمانی در ساختاری با نام سازمان زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی تعریف شد و سپس در سال 1401 به دستور وزیر ورزش و جوانان آمادگی جسمانی به یک فدراسیون مستقل تبدیل گردید. ما در این مقاله قصد داریم نام روسای آمادگی جسمانی و ایروبیک به همراه تاریخچه سازمانی آن را از زمان تأسیس تا به امروز برای شما تشریح کنیم. فدراسیون آمادگی جسمانی و ایروبیک 1385 الی 1389 فاطمه ابولقاسمی 1389 الی 1390 رباب شهریان انجمن آمادگی جسمانی و ایروبیک 1391 الی 1391 رباب شهریان 1391 الی 1391 محمد جوادی‌پور 1391 الی 1394 ولی ا... صالح‌نیا 1394 الی 1396 شهرام علم تبدیل آمادگی جسمانی به سه انجمن 1396 الی 1398 نسرین رمضانی (رشته‌های آمادگی جسمانی)، منیر قهرمانی (روش‌های تمرینی آمادگی جسمانی) و یاسمن مویدی (ایروبیک) سازمان آمادگی جسمانی و ایروبیک 1398 الی 1399 پژمان معتمدی 1399 الی 1400 محمد مرادی 1400 الی 1401 بدون رئیس mehrdadqaffari.irدسته‌بندیسیاسی اقتصادیکلید‌واژهتاریخچه فدراسیون آمادگی جسمانیانجمن آمادگی جسمانیتاریخچه سازمانیفدراسیون مستقلوزارت ورزش و جوانان
فدراسیون آمادگی جسمانی نیازی به بودجه دولتی نداردفدراسیون آمادگی جسمانی قابلیت درآمدزایی و خودکفایی را دارد و نیازمند بودجه زیادی نیست...شنبه 19 شهريور 1401
استعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری استتمام افراد و ارکان اولیه فدراسیون ورزش‌های همگانی به ظاهر استعفا داده‌اند، هیچ‌کدام استعفاهای جدی را نداده‌اند...شنبه 19 شهريور 1401
آمادگی جسمانی زیر مجموعه ورزش همگانی نیستآمادگی جسمانی در تمامی کشورهای دنیا مستقل است و در هیچ جای دنیا زیرمجموعه ورزش‌های همگانی، فعالیت نمی‌کند...شنبه 19 شهريور 1401
استقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیاولین جلسه هم‌اندیشی خانواده آمادگی جسمانی با حضور روسای انجمن‌ها و کمیته‌ها در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد...چهارشنبه 9 شهريور 1401
جهشی بزرگ در ورزش همگانیوزارت ورزش با هدف گسترش فعالیت بدنی و توسعه همگانی ورزش از پیوستن ۲۵ رشته به فدراسیون آمادگی جسمانی خبر داد...پنجشنبه 3 شهريور 1401
فدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شدآمادگی جسمانی که در سال 1390 با فدراسیون ورزش‌های همگانی ادغام گردید، با تصمیم وزارت ورزش به یک فدراسیون مستقل تبدیل شد...دوشنبه 31 مرداد 1401