فدراسیون آمادگی جسمانی نیازی به بودجه دولتی ندارد

فدراسیون آمادگی جسمانی نیازی به بودجه دولتی ندارد
دکتر خلیلی در خصوص ردیف بودجه فدراسیون آمادگی جسمانی، توضیح داد: فدراسیون آمادگی جسمانی قابلیت درآمدزایی و خودکفایی را دارد و نیازمند بودجه زیادی نیست هرچند که در راستای راه اندازی زیرساخت‌ها نیازمند تأمین اعتبار است و در این رابطه نیز اعتبارات مختلفی از جمله اعتبار ۰.۲۷ درصد مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد که جای نگرانی از این نظر نیست. وی با تأکید بر اینکه علت مخالفت تعدادی از افراد با ایجاد فدراسیون آمادگی جسمانی، درآمدزا بودن آن است، اظهار کرد: باید تابع سلسله‌مراتب بود و در راستای سیاست‌های اتخاذشده از سوی وزارت ورزش و جوانان حرکت کرد؛ طرح ایجاد فدراسیون آمادگی جسمانی بر اساس نظرات کارشناسی خود مجموعه فدراسیون همگانی، در راستای بهبود وضعیت کم‌تحرکی شکل گرفت و دوستان نباید صرفاً تابع نظرات شخصی خود باشند.دسته‌بندیخبرهای ورزشیکلید‌واژهفدراسیون آمادگی جسمانیبودجه دولتیدرآمد زایی و خودکفاییکم تحرکیسلامت جامعه
استعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری استتمام افراد و ارکان اولیه فدراسیون ورزش‌های همگانی به ظاهر استعفا داده‌اند، هیچ‌کدام استعفاهای جدی را نداده‌اند...شنبه 19 شهريور 1401
آمادگی جسمانی زیر مجموعه ورزش همگانی نیستآمادگی جسمانی در تمامی کشورهای دنیا مستقل است و در هیچ جای دنیا زیرمجموعه ورزش‌های همگانی، فعالیت نمی‌کند...شنبه 19 شهريور 1401
استقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیاولین جلسه هم‌اندیشی خانواده آمادگی جسمانی با حضور روسای انجمن‌ها و کمیته‌ها در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد...چهارشنبه 9 شهريور 1401
جهشی بزرگ در ورزش همگانیوزارت ورزش با هدف گسترش فعالیت بدنی و توسعه همگانی ورزش از پیوستن ۲۵ رشته به فدراسیون آمادگی جسمانی خبر داد...پنجشنبه 3 شهريور 1401
یازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانیآمادگی جسمانی از زمانی که زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار گرفته تاکنون 9 بار روسای اصلی آن تغییر کردند...پنجشنبه 3 شهريور 1401
فدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شدآمادگی جسمانی که در سال 1390 با فدراسیون ورزش‌های همگانی ادغام گردید، با تصمیم وزارت ورزش به یک فدراسیون مستقل تبدیل شد...دوشنبه 31 مرداد 1401