رابطه جنسی و ورزشرابطه جنسی و ورزششنبه 28 آبان 1401بررسی‌ها نشان می‌دهند ۳۰ دقیقه ورزش در روز، باعث بهبود سلامت جنسی و افزایش توانایی جنسی افراد می‌شود...
تأثیر ورزش بر قوای جنسی مردانتأثیر ورزش بر قوای جنسی مرداندوشنبه 24 مرداد 1401مردانی که فعالیت بدنی بیشتری دارند، سطح هورمون‌ها و تولید اسپرم بهتری خواهند داشت...
چرا بیضه‌ها در تمرین حرکت می‌کنند؟چرا بیضه‌ها در تمرین حرکت می‌کنند؟چهارشنبه 12 مرداد 1401بدن جهت ترشح هورمون‌ها و آنزیم‌های سوخت و سازی مورد نیاز برای تامین انرژی فعالیت، باید به حد لازم دماش بالاتر برود...
پروستات آقایان چه ویژگی‌هایی دارد؟پروستات آقایان چه ویژگی‌هایی دارد؟چهارشنبه 12 مرداد 1401سایز پروستات یک مرد سالم در حدود اندازه یک گردو و یا کمی بزرگتر است که از هزاران غده کوچک تولید کننده مایع منی تشکیل می‌شود...
تأثیر ورزش بر روی پریود آقایانتأثیر ورزش بر روی پریود آقایانشنبه 8 مرداد 1401به نظر متخصصین آقایان روزهایی از ماه، دچار اختلالاتی در ترشح هورمون‌های خود می‌شوند که شبیه به عادت ماهانه است...
5 نتیجه