تو هوای سرد چی قبل ورزش بخوریم؟تو هوای سرد چی قبل ورزش بخوریم؟دوشنبه 20 تير 1401هنگام تمرین در هوای سرد دمای مرکزی بدن کاهش یافته و نیاز افراد را به کالری مورد نیاز بدن افزایش می‌دهد...
1 نتیجه