ارتباط دخانیات و بیخوابی

ارتباط  دخانیات و بیخوابی
به نظر شما کشیدن قلیان در آخر شب باعث بی‌خوابی شما می‌شود؟ خیلی از فعالیت‌ها‌ی بدنی انسان ناشی از انقباض عضلات است و زمانی که شما قلیان می‌کشید، در اثر پُک‌های مکرر باعث می‌شوید که عضلات دمی صورت شما فعالیت بیشتری داشته باشند و این باعث می‌شود که عضلات دمی شما خسته شوند. زمانی که قلیان کشیدن را قطع می‌کنید، قصد استراحت کردن و خوابیدن را دارید. اما این زمان شما نمی‌توانید دم عمیق و حتی دم عادی داشته باشید، که در این حالت حجم جاری شما کاهش پیدا می‌کند. حالا این سوال پیش می‌آید که حجم جاری چیست؟ در واقع مقدار هوایی که با یک دم و یا بازدم عادی وارد ریه می‌شود و یا از آن خارج می‌شود را حجم جاری می‌گویند. زمانی که حجم جاری کاهش پیدا کند، میزان اکسیژن خون کم می‌شود و از طرف دیگر به خاطر گازها و سموم‌ها‌ی که از طریق قلیان وارد بدن خود کرده‌اید، باعث می‌شوند که سطح اکسیژن پایین بیاید. حالا هم میزان اکسیژن خون و هم سطح اکسیژن پایین است و در مجموع این‌ها دست به دست هم می‌دهند که قلب برای جبران و افزایش اکسیژن خون تبش خود را بیشتر کند، در این صورت حتی تعداد تنفس هم بیشتر می‌شود، ولی عمق تنفس کمتر می‌شود. زمانی که این اتفاق‌ها میافتد شما خواب بی‌کیفیت تری دارید و حتی باعث می‌شود که دیرتر به خواب بروید. کلید‌واژهقلیانقلیونخوابعضلات صورتحجم جاریسطح اکسیژنتنفس
چند توصیه برای تمرین افراد سیگاریاگر ما به یک فرد سیگاری بگوییم سیگار را ترک کن بعد بیا باشگاه، او می‌رود و باشگاه را ترک می‌کند...شنبه 21 آبان 1401