بررسی مکمل‌ ها‌ی گیاهی و شیمیایی

بررسی مکمل‌ ها‌ی گیاهی و شیمیایی
واقعیت این است که نه مکمل‌های گیاهی این قدر که می‌گویند بی‌ضرر است! و نه مکمل‌های شیمیایی ورزشی تا اون حد که گفته می‌شود مضر هستند! فرهنگی که متأسفانه در ایران جا افتاده، این است که اگر مکمل گیاهی استفاده می‌کنید، هر چه قدر که بخواهید می‌توانید مصرف کنید و ضرری ندارد چون گیاهی است! حال این سوال پیش می‌آید، که هر چیزی که گیاهی باشد می‌توانیم مصرف کنیم و اشکالی ندارد؟ در جواب این سوال باید بگوییم که قهوه هم از نوعی گیاه به دست می‌آید؛ که در آن کافئین وجود دارد، آیا مصرف کافئین بیش اندازه مضر نیست؟ یا نوعی گیاهی وجود دارد به نام ماریجوانا، آیا مصرف این گیاه مضر نیست؟ این‌ها نشان می‌دهد که مصرف هر گیاهی مفید نیست و باید حتما دوز مصرف مکمل‌های گیاهی ورزشی را هم رعایت کنیم. از طرف دیگر مکمل‌های شیمیایی هم اینطور که می‌گویند مضر نیست! اگر شما به دلیل تمرین‌های مقاومتی، نیاز بدن‌تان به منابع اصلی غذایی افزایش پیدا کرده است و با مصرف غذایی روزانه خود، کربوهیدرات و پروتئین مورد نیاز بدن‌تان تامین نمی‌شود، هیچ ایرادی ندارد و می‌توانید که مکمل‌های شیمیایی خود را زیر نظر متخصص تغذیه که دارای نظام پزشکی است دریافت و استفاده کنید. کلید‌واژهمکمل گیاهیمکمل شیمیاییکافئینتمرین مقاومتیمتخصص تغذیهورزشکارانمکمل بدنسازیمصرف بیش از اندازهمضرات مکمل گیاهی