بهترین زمان برای ورزش کردن

بهترین زمان برای ورزش کردن
در چه ساعتی از شبانه روز تمرین کنیم؟ عموماً ساعت تمرین کردن با توجه به هدف و نوع تمرینات مشخص می‌شود البته نکته حائز اهمیت این هست که موارد گفته شده در این پست در مورد همه افراد صدق نمی‌کند و افراد می‌توانند عاداتی غیر از موارد گفته شده داشته باشند. در تحقیقاتی که توسط اسکات کولیر در دانشگاه کارولینای ‌شمالی انجام شد به این نتیجه رسیدند که تمرینات صبحگاهی باعث کنترل و کاهش فشار خون و تنظیم ساعت خواب خواهد شد. در کنار آن تحقیق دیگری که توسط باسکون در شیکاگو انجام شد و نتیجه‌ی تحقیق این بود که تمرینات در عصر، می‌تواند فشار تمرینی بیشتری را برای تناسب اندام بهتر وارد کند و مناسب کسانی است که به دنبال افزایش نیرو و حجم عضلانی هستند می‌باشد. در نهایت تحقیقی توسط جان تروئر در دانشگاه کنتاکی انجام شد و به این نتیجه رسید، که آموزش مهارت‌های جدید بهتر است، صبح حدود ساعت 9 تا 10 تمرین شود. همچنین اگر که بعد از ظهر تمرین داده شود، می‌توانید فشارهای‌ تمرینی بالای را وارد تمرین کنید، هر چند که این مورد در همه افراد صدق نمی‌کند و هر فردی در طی روز سطح انرژی‌های متفاوتی را دارد و باید به اصل تفاوت‌های فردی توجه کنیم. در نتیجه می‌توانیم بگویم که: تمرینات صبح باعث بهبود و کنترل فشار خون، تنظیم الگوی خواب و یادگیری از تمرینات می‌شود. تمرینات در بعد‌ از ظهر می‌تواند کارهای قدرتی، بار تمرینی و فشار بیشتر و همچنین تناسب اندام بیشتر را داشته باشد. نکته: برای تمرینات سبکی مانند پیاده روی یا نرم دویدن نیازی به ساعت تمرینی خاصی نیست و می‌توانید در هر ساعت از شبانه روز که سطح انرژی جسمانی و روانی بالای را داشتید تمرین کنید. دسته‌بندیکاهش وزنافزایش وزنکلید‌واژهبهترین زمان ورزشساعت تمرینورزش صبحگاهیکاهش فشار خونتنظیم ساعت خوابتمرین در عصرتناسب اندامافزایش نیروحجم عضلانیآموزش مهارت‌های جدید