ما سه نوع فیتنس داریم!

ما سه نوع فیتنس داریم!
در یک طبقه بندی کلی و به تفکیک اهداف، سه نوع فیتنس می‌توان تعریف کرد. Physical Fitness آمادگی عمومی جسمانی و حرکتی با هدف سلامت و بهره‌وری آحاد مردم که متولی اصلی آن وزارت ورزش به‌عنوان نماینده دولت در ورزش و همچنین شهرداری‌ها هستند. Body Conditioning آمادگی کامل برای ورزش خاص، اصطلاحاً بدنسازی هر رشته، با هدف آمادگی فرد در سیستم غالب رشته ورزشی. متولی این بخش باشگاه‌ها و تیم‌های استانی و ملی هستند. BodyBuilding پرورش اندام یا اصطلاحاً همین فیتنس که شما معرفی کردید با هدف شکل دادن به عضلات، بدون توجه به راندمان کاری عضله. متولی این بخش در ایران متاسفانه بخش خصوصی و اشخاص هستند و یک بیزنس چشمگیر. نتیجه: وقتی ما به‌جای آنکه قهرمانان ملی و حرفه‌ای را به‌عنوان الگوی بدن سالم از طریق ورزش برجسته کنیم، آن‌ها را در عرصه‌های سیاسی و نهادهایی هزینه می‌کنیم که هیچ تجربه‌ای ندارند و در انتها هم از بین می‌روند؛ آنگاه چنین بدن‌ها و روش‌هایی معیار و سمبل جامعه می‌شوند. احتراما الگو سازی برای جامعه، باید یکی از اهداف اصلی معاونت فرهنگی وزارت ورزش و جوانان باشد. الگو سازی فرهنگی شاید یکی از معدود نقاط کلید مشترک بین بخش ورزش و جوانان است. دسته‌بندیورزش و سلامتیکلید‌واژهآمادگی جسمانیفیزیکال فیتنسPhysical FitnessBody ConditioningBodyBuildingبدنسازیرشته ورزشیپرورش اندامبیزینسقهرمانان ملیورزشعرصه سیاسیوزارت ورزش
عصر فیتنس در ایرانعصر فیتنس در کشورمان آغاز شده و به آرامی در حال باز کردن جایگاه خود در طبقه اجتماعی فرادست است...سه‌شنبه 4 مهر 1402