تله کابینی برای قهرمانی وجود ندارد

تله کابینی برای قهرمانی وجود ندارد
گاهی اوقات برای بعضی از اولیا این سوال پیش می‌آید که چه طور می‌توان سریع تر قهرمان شد و به نوک قله‌ی قهرمانی رسید، آیا تله‌ کابینی برای این راه وجود دارد؟ در جواب این سوال باید بگویم که تله کابینی برای قله قهرمانی وجود ندارد و هر فردی باید پله پله از کوه قهرمانی بالا برود. در این مسیر مربی خوب و باشگاه مجهز می‌تواند پله خوبی برای قدم گذاشتن و مسیر درستی برای شما باشد ولی با تله کابین نمی‌شود به قله قهرمانی رفت و گفت من سریع به قله رسیدم. در این مسیر زمین می‌خورید، بر روی زمین کشیده می‌شوید تا بتوانید به قله برسید. عوامل موفقیت شما در این مسیر فقط تصمیم واقعی، اراده، حمایت، مماست، عقل، پررویی در تمرین است. بعد از این که توانستیم چند بار به قله برسیم یا مسیر رفتن به قله را بلد بودیم آن وقت است که می‌توانیم یک لیدر خوب بشویم و شاگردان خوبی را برای قهرمانی تربیت بکنیم، پس تله کابینی برای قهرمانی وجود ندارد. دسته‌بندیکودکانکلید‌واژهقله قهرمانیتله کابینمربی خوبباشگاه مجهزموفقیتشاگردلیدر