افزایش حجم عضله با وزن بدن امکان پذیر است؟

افزایش حجم عضله با وزن بدن امکان پذیر است؟
آیا تمرین با وزن بدن باعث افزایش حجم عضله می‌شود؟ در جواب این سوال باید بگویم که بله باعث افزایش حجم عضله یا هایپروفی می‌شود، ولی انتظار نتیجه‌ و سازگاری‌هایی که مثل آن زمانی که در باشگاه تمرین می‌کنید را نداشته باشید. زیرا در باشگاه، با وزنه‌های سنگین که از وزن بدن سنگین‌تر هستند را می‌توانید استفاده کنید ولی در تمرینات با وزن بدن، فشار وارده وزن خود بدن است. در تمرینات وزن بدن از طریق تغییر زاویه، اعمال نیرو و میزان بار وارد شده بر عضله حین تمرین می‌توان به‌عنوان عاملی برای طراحی تمرینات قدرتی در نظر گرفته شود. از طرفی به‌دلیل اینکه وزن بدن در هر شرایطی محدودیت‌های کمّی دارد، شاید نتوان مثل دستگاه‌های پیشرفته تمرینی حجم بسیار زیادی را ایجاد کرد. هرچند قطعاً با طراحی صحیح تمرینات با وزن بدن شما می‌توانید به بخشی از هدف هایپرتروفی عضلانی برسید و حتی تناسب نسبی دلخواه خودتان را داشته باشید. نکته: حجم ایجاد شده با وزن بدن در تمرینات مشابه نسبت به تمرین با دستگاه (به ویژه افراد مبتدی) نسبتا کمتر خواهد بود. نتیجه: تمرین کردن با وزن بدن، تناسب اندام و کاهش وزن را می‌تواند ایجاد کند ولی برای افزایش حجم عضلانی (هایپرتروفی) خیلی خوب و راضی کننده نیست. دسته‌بندیافزایش وزنکلید‌واژهتمرین با وزن بدنافزایش حجم عضلههایپرتروفیباشگاه بدنسازیتمرین در خانهوزنه های سنگینطراحی تمرینتناسب اندامکاهش وزن