آیا کافئین چربی سوز است؟

آیا کافئین چربی سوز است؟
به نظر شما آیا موادی هستند که باعث افزایش متابولیسم چربی در بدن شوند؟ آیا بالاخره چربی سوز داریم یا نداریم؟ اساتیدی معتقد‌ند که ماده‌ای به عنوان چربی‌سوز وجود ندارد و ما هم اعتقاد داریم که چربی سوزی موضعی نداریم ولی... ولی اگر دمای بدن بالا برود احتمال متابولیسم چربی‌ها افزایش پیدا می‌کند. برای مثال در کافئین ماده‌ای است که باعث می‌شود ضربان قلب افزایش یابد. اگر کافئین را با هدف چربی‌سوزی قبل از تمرین استفاده کنیم می‌تواند باعث افزایش احتمال سوختن چربی‌ها شود. نتیجه نهایی: پس بعضی از مواد، می‌توانند با افزایش ضربان قلب و دمای بدن باعث افزایش چربی‌سوزی در بدن شوند. دسته‌بندیتغذیه سالمکلید‌واژهکافئینچربی سوزی موضعیمتابولیسم چربیافزایش ضربان قلبدمای بدن