سر تمرین کمتر داد بزن!

سر تمرین کمتر داد بزن!
کار بعضی از مربی‌ها بسیار عالی است یعنی طراحی تمرین، انتخاب دستگاه برای شاگردان و... خود را به خوبی انجام می‌دهند ولی یک نکته کوچیک اما مهم را بهتر است یادآوری کنم که برای بهتر شدن کار مربیگری مفید واقعه می‌شود. به نظر شما این نکته مهم چه چیزی می‌تواند باشد؟ مربی نباید در تمرینات که با شاگردان‌اش دارد، فقط سر آن‌ها داد بزند. درست است که قسمتی از هیجانات با صدای بلند موجب انگیزه برای شاگران می‌شود ولی همیشه این امر جوابگو نیست. گاهی اوقات آرام حرف زدن موجب می‌شود که تاثیر بلند صحبت کردن بهتر درک شود. اگر همه‌ حرف‌های مربی، با داد زدن همراه باشد این امر در طولانی‌مدت تاثیر خود را از دست خواهد داد. حتی ممکن است که در یک جلسه تمرین هم، اگر از اول تا آخر با داد زدن همراه باشد، تاثیر سخن مربی برای شاگردش کم رنگ شود. یک مربی حرفه‌ای زمانی که می‌خواهد تدریس کند یا می‌خواهد انگیزه دهد، یک جاهایی باید آرام صحبت کند و یه جاهای باید بلند صحبت کند. اینکه مربی کجا باید بلند صحبت کند بستگی به فن مربیگری، مهارت در انتقال حس توسط مربی و شناخت روحیات شاگردان‌اش دارد. برای اینکه نفوظ کلام مربی بهتر شود حتماٌ مربی باید تن صدا خود را در تمرین بالا و پایین بگیرد، نه این که فقط داد بزند. دسته‌بندیمربی نوینکلید‌واژهمهارت‌های مربیگری