عضله ذوزنقه ای (Trapezius)

عضله ذوزنقه ای (Trapezius)
عضله ذوزنقه‌ای عضله بزرگی است که در قسمت بالای پشت قرار گرفته و بین استخوان کتف و ستون فقرات به راحتی قابل لمس است. این عضله به سه بخش بالایی، میانی و پائینی تقسیم شده که هر کدام نقش متفاوتی دارند. بخش بالایی عضله سر ثابت: برجستگی استخوان پس سری و رباط‌های پشت گردن سر متحرک: یک سوم بخش خارجی سطح خلفی استخوان ترقوه نقش: بالا بردن کتف؛ باز کردن سر بخش میانی عضله سر ثابت: زوائد خاری هفتمین مهره گردنی تا سه مهره بالایی پشتی سر متحرک: لبه داخلی زائده آخرومی و لبه بالایی خار کتف نقش: بالا بردن کتف؛ چرخش بالایی کتف؛ نزدیک کردن کتف بخش پائینی عضله سر ثابت: زوائد خاری چهارمین تا دوازدهمین مهره پشتی سر متحرک: ریشه خار کتف (قسمت سه گوش) نقش: پائین آوردن کتف؛ چرخش بالایی کتف؛ نزدیک کردن کتف vayasport.comدسته‌بندیکمربند شانهکلید‌واژهعضله ذوزنقه ایکمربند شانهبالابردن کتفباز کردن سرچرخش بالایی کتفنزدیک کردن کتفپائین آوردن کتف320 بازدید
عضله سینه‌ای کوچک (Pectoralis Minor)عضله‌ای است مثلثی که در قسمت جلویی قفسه سینه قرار گرفته و قابل لمس نیست...چهارشنبه 28 ارديبهشت 1401
عضله دندانه‌ ای قدامی (Serratus Anterior)عضله دندانه‌ای قدامی در سطح قدامی و جانبی قفسه سینه قرار گرفته است...دوشنبه 26 ارديبهشت 1401
عضلات متوازی الاضلاع (Rhomboid)عضلات متوازی الاضلاع دو عضله لوزی شکل هستند که در مجاورت استخوان کتف قرار گرفتند...سه‌شنبه 20 ارديبهشت 1401
عضله گوشه ای (Levator Scapulae)عضله‌ای است که در سطح بدن قرار دارد و به علت اینکه در زیر عضله ذوزنقه قرار گرفته، غیر قابل لمس است...دوشنبه 19 ارديبهشت 1401
عضلات کمربند شانه (Shoulder Girdle)پنج عضله به طور اساسی درگیر حرکات کمربند شانه می‌شوند...شنبه 17 ارديبهشت 1401