جهشی بزرگ در ورزش همگانی

جهشی بزرگ در ورزش همگانی
وزارت ورزش با هدف گسترش فعالیت بدنی و توسعه همگانی ورزش از جدایی ۲۵ انجمن، کمیته و گروه فدراسیون ورزش‌های همگانی و پیوستن آن به فدراسیون آمادگی جسمانی خبر داد. این تصمیم در جهت افزایش سرعت بروکراسی اداری، نظارت دقیق و تمرکز بر روی کلاس‌های آموزشی و توسعه همگانی و قهرمانی آمادگی جسمانی صورت گرفته است. با ایجاد یک فدراسیون جدید تعداد سازمان‌های توسعه دهنده ورزش همگانی بیشتر می‌شود فلذا خدمات و توسعه ورزش همگانی هم به مراتب گسترش پیدا می‌کند. در زمانی که آمادگی جسمانی به عنوان یک انجمن زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی فعالیت می‌کرد؛ نتوانست کلاس، دوره‌ و مسابقاتی در شأن مخاطبان خود اجرا کند، زیرا روسای فدراسیون همگانی به انجمن آمادگی جسمانی صرفاً به چشم صندوق پول و منبع درآمد نگاه می‌کردند. لیست انجمن‌ها، کمیته‌ها و گروه‌های زیر مجموعه آمادگی جسمانی که به تازگی از فدراسیون ورزش‌های همگانی جدا شد. 1. آمادگی جسمانی 2. کلنتیکس 3. پیلاتس 4. یوگا 5. کار با دستگاه‌های آمادگی جسمانی 6. بادی بلید و وسایل ارتعاشی 7. کتل بل 8. جیمستیک 9. ایروبیک 10. کانگوجامپ 11. ورزش در آب 12. تمرینات ورزشی کاربردی (فانکشنال ترینینگ) 13. کراس فیت 14. کراس ترینیگ 15. ایروپامپ (بادی پامپ) 16. بادی بالانس 17. باراوسل 18. فیوژن فیتنس 19. کلیستنیکس 20. تمرینات معلق 21. دوچرخه ثابت و چرخ های سالنی 22. روش های تمرینی EMS 23. آمادگی جسمانی پارسی 24. جامپینگ فیتنس 25. حرکات اصلاحی mehrdadqaffari.irدسته‌بندیسیاسی اقتصادیکلید‌واژهفدراسیون آمادگی جسمانیفدراسیون ورزش های همگانیوزارت ورزش و جوانان
فدراسیون آمادگی جسمانی نیازی به بودجه دولتی نداردفدراسیون آمادگی جسمانی قابلیت درآمدزایی و خودکفایی را دارد و نیازمند بودجه زیادی نیست...شنبه 19 شهريور 1401
استعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری استتمام افراد و ارکان اولیه فدراسیون ورزش‌های همگانی به ظاهر استعفا داده‌اند، هیچ‌کدام استعفاهای جدی را نداده‌اند...شنبه 19 شهريور 1401
آمادگی جسمانی زیر مجموعه ورزش همگانی نیستآمادگی جسمانی در تمامی کشورهای دنیا مستقل است و در هیچ جای دنیا زیرمجموعه ورزش‌های همگانی، فعالیت نمی‌کند...شنبه 19 شهريور 1401
استقبال رشته ها از تشکیل فدراسیون آمادگی جسمانیاولین جلسه هم‌اندیشی خانواده آمادگی جسمانی با حضور روسای انجمن‌ها و کمیته‌ها در محل وزارت ورزش و جوانان برگزار شد...چهارشنبه 9 شهريور 1401
یازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانیآمادگی جسمانی از زمانی که زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار گرفته تاکنون 9 بار روسای اصلی آن تغییر کردند...پنجشنبه 3 شهريور 1401
فدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شدآمادگی جسمانی که در سال 1390 با فدراسیون ورزش‌های همگانی ادغام گردید، با تصمیم وزارت ورزش به یک فدراسیون مستقل تبدیل شد...دوشنبه 31 مرداد 1401