تمرین بعد از بهبود کروناتمرین بعد از بهبود کرونايكشنبه 13 اسفند 1402وقتی ویروس وارد بدن می‌شود، سیستم ایمنی از طریق ایجاد التهابات در کل بدن کار خود را شروع می‌کند...
در طبیعت با تمرین فارتلک لاغر شودر طبیعت با تمرین فارتلک لاغر شويكشنبه 6 اسفند 1402یکی از انواع تمرینات اینتروال که می‌تواند استقامت و حتی سرعت شما را بهبود ببخشد....
سر تمرین کمتر داد بزن!سر تمرین کمتر داد بزن!شنبه 5 اسفند 1402کار بعضی از مربی‌ها بسیار عالی است یعنی طراحی تمرین، انتخاب دستگاه برای شاگردان و... خود را به خوبی انجام می‌دهند...
بهترین نوشیدنی بعد از تمرینات کاهش وزنبهترین نوشیدنی بعد از تمرینات کاهش وزنپنجشنبه 12 بهمن 1402خیلی مهم است که بعد از تمرین و زمانی که بیشتر چربی‌های شما در تامین و بازسازی منابع انرژی نقش داشتند، چه چیزی را میل کنید...
چگونه در تمرین بدن را به سمت چربی سوزی ببریم؟چگونه در تمرین بدن را به سمت چربی سوزی ببریم؟پنجشنبه 12 بهمن 1402زمانی که فرد شروع به فعالیت بدنی می‌کند، بسته به شدت و مدت فعالیت، دامنه‌ی مسیرهای بازسازی از فسفاژن تا هوازی گسترده می‌شود...
چه تمریناتی از بازگشت وزن جلوگیری می‌کند؟چه تمریناتی از بازگشت وزن جلوگیری می‌کند؟پنجشنبه 9 آذر 1402کاهش وزن سخت است و نگه‌داری از وزنی که کم کرده ایم هم خودش یک چالش بزرگ محسوب می‌شود...
84 نتیجه 1 از 1423