هشت ماموریت تافیسا بدون نامی از آمادگی جسمانیهشت ماموریت تافیسا بدون نامی از آمادگی جسمانیيكشنبه 20 شهريور 1401متناظر بین‌الملی ورزش همگانی هشت ماموریت اصلی دارد که در هیچ کدام از آن‌ها نامی از آمادگی جسمانی نیامده است...
استعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری استاستعفاها در فدراسیون ورزش های همگانی ظاهری استشنبه 19 شهريور 1401تمام افراد و ارکان اولیه فدراسیون ورزش‌های همگانی به ظاهر استعفا داده‌اند، هیچ‌کدام استعفاهای جدی را نداده‌اند...
آمادگی جسمانی در هیچ جای دنیا زیر مجموعه ورزش همگانی نیستآمادگی جسمانی در هیچ جای دنیا زیر مجموعه ورزش همگانی نیستشنبه 19 شهريور 1401آمادگی جسمانی در تمامی کشورهای دنیا مستقل است و در هیچ جای دنیا زیرمجموعه ورزش‌های همگانی، فعالیت نمی‌کند...
یازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانییازده سال بی ثباتی مدیریتی در آمادگی جسمانیپنجشنبه 3 شهريور 1401آمادگی جسمانی از زمانی که زیر مجموعه فدراسیون ورزش‌های همگانی قرار گرفته تاکنون 9 بار روسای اصلی آن تغییر کردند...
فدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شدفدراسیون آمادگی جسمانی دوباره تشکیل شددوشنبه 31 مرداد 1401آمادگی جسمانی که در سال 1390 با فدراسیون ورزش‌های همگانی ادغام گردید، با تصمیم وزارت ورزش به یک فدراسیون مستقل تبدیل شد...
خمیازه کشیدن در تمرین چه دلایلی دارد؟خمیازه کشیدن در تمرین چه دلایلی دارد؟شنبه 29 مرداد 1401در وورزش حین فشار تمرین یا كم خوابی، دمای مغز انسان بالا می‌رود كه می‌تواند کمی خطرناک باشد...
50 نتیجه 1 از 923