بین ست‌ها چقدر استراحت لازم است؟

بین ست‌ها چقدر استراحت لازم است؟
در تمرینات قدرتی، بین ست‌ها چقدر استراحت کنیم؟ استراحت در تمرین، مهم‌تر از خود تمرین است. اگر بدون استراحت تمرین کنید، نه تنها رشد عضلانی نخواهید داشت، بلکه فشار بیش از اندازه‌ای روی عضلات وارد کرده‌اید که شما را در معرض سندرم بیش تمرینی قرار خواهد داد. هر چند استراحت بین ست‌های تمرینات قدرتی به فاز برنامه تمرین، سطح آمادگی ورزشکار، تعداد ست‌های تمرینی، تعداد تکرارها، درصد یک تکرار بیشینه و... وابسته است، ولی به‌طور کل، اگر هدف ورزشکار را افزایش حجم عضلانی و مصرف کالری در نظر بگیریم، توصیه می‌کنم بین ست‌ها ۳۰ تا ۹۰ ثانیه استراحت کنید. با این کار عضلات فرصت ریکاوری، دریافت اکسیژن و مواد مغذی و... را پیدا می‌کنند. در صورتی که تمرینات قدرتی شما بسیار سنگین است، بهتر است، بین هر ست، ۲ تا ۵ دقیقه استراحت کنید.vayasport.comکلید‌واژهتمریناستراحت195 بازدید