تو ماه رمضان کی ورزش کنیم بهتره؟

تو ماه رمضان کی ورزش کنیم بهتره؟
در ماه مبارک رمضان این سوال برای بعضی از ورزشکاران پیش می‌آید که من می‌خواهم روزه بگیرم، چه جوری تمرین کنم که سازگاری‌ها و پیشرفت هایی که به‌دست آوردم رو از دست ندم یا کمتر از دست بدم. نوع تمرین در این ماه مبارک همان رشته ورزشی خودتان را که قبلاً تمرین می‌کردید ادامه دهید ولی باید دقت داشته باشید که بار تمرین (شدت + حجم) را مقداری کاهش دهید. (1) (2) زمان تمرین بهترین زمان تمرین در ماه مبارک رمضان 1/5 الی 2 ساعت بعد از افطاری سبک می‌باشد که همه متخصصین روی آن اشتراک نظر دارند. در این زمان ورزشکار آب بدن کمتری را از دست می‌دهد و کمتر با بی حالی مواجه خواهد شد. vayasport.comدسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهروزه دارینوع ورزشزمانبار تمرینشدتحجمافطاری سبک18 بازدید
روزه‌داران چه اشتباهاتی در ماه رمضان می‌کنند؟هرچند روزه‌داری، فرآیندی اعتقادی است، ولی خودداری از خوردن و نوشیدن از قبل طلوع آفتاب تا غروب آن، نوعی رژیم فستینگ است...چهارشنبه 12 مرداد 1401
ورزشکاران در ماه رمضان چه چیز هایی بخورند؟قبل شروع ماه رمضان بسیاری از ورزشکاران دغدغه روزه گرفتن را دارند ولی تغذیه آنها درست نیست...دوشنبه 6 تير 1401