تمرینات تاباتا قسمت اول

تمرینات تاباتا قسمت اول
در قسمت اول تمرینات تاباتا سعی شده از تمرینات پایه و مبتدی برای کل بدن استفاده شود که برای هر شخصی با توان بدنی متوسط و اندکی آشنایی با حرکات ورزشی قابل اجرا باشد. حرکت اول حرکت پروانه؛ برای گرم کردن کل بدن و بالا رفتن مناسب ضربان قلب می‌باشد. حرکت دوم حرکت اسکوات پا باز بدون پرش؛ برای اکثر افراد قابل اجرا می‌باشد که البته نحوه اجرای صحیح احتیاج به آموزش قبلی دارد. حرکت سوم شنا کمکی؛ این حرکت تمرینی برای آماده شدن برای شنای کامل یا شنا سوئدی می‌باشد. حرکت چهارم پلانک؛ ساده‌ترین نوع حرکات پلانک که حرکتی استقامتی برای کل بدن به ویژه ناحیه مرکزی یا عضلات کر می‌باشد. حرکت پنجم شنا سرشانه؛ یکی از حرکات شنا که برای اکثر افراد به راحتی قابل اجرا می‌باشد. حرکت ششم شکم مورب ایستاده یا کرانچ ایساده مورب؛ حرکتی بری کل بدن به خصوص عضلات مورب شکمی. کلید‌واژهورزش برای لاغریتمرینات اینتروالکالری سوزیتمرینات تناوبی با شدت بالاHIITروش تمرینیچربی سوزیطراحی تمرین261 بازدید
تمرینات تاباتا قسمت دومدر قسمت دوم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت اول می‌باشد...سه‌شنبه 20 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت سومدر قسمت سوم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت دوم می‌باشد...پنجشنبه 22 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت چهارمدر قسمت چهارم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت سوم می‌باشد...جمعه 23 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت پنجمدر قسمت پنجم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت چهارم می‌باشد...شنبه 24 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت ششمدر قسمت ششم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت پنجم می‌باشد...چهارشنبه 28 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت هفتمدر قسمت هفتم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت ششم می‌باشد...چهارشنبه 4 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت هشتمدر قسمت هشتم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت هفتم می‌باشد...چهارشنبه 4 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت نهمدر قسمت نهم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت هشتم می‌باشد...شنبه 7 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت دهمدر قسمت دهم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت نهم می‌باشد...شنبه 7 مرداد 1402
تمرینات تاباتا چیست؟روش تاباتا جزئی از تمرینات HIIT محسوب می‌شود که هر چرخه تمرینی آن 4 تا 8 دقیقه زمان می‌برد...جمعه 9 تير 1402