تمرینات تاباتا قسمت پنجم

تمرینات تاباتا قسمت پنجم
در قسمت پنجم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت چهارم می‌باشد. حرکت اول حرکت پروانه از مقابل؛ بازهم حرکت پروانه به عنوان حرکت آغازین این قسمت برای گرم شدن کل بدن و افزایش دمای بدن استفاده شده است. حرکت دوم حرکت اسکوات به همراه شکم مورب؛ نوع دیگری از اسکوات که به یک حرکت فول بادی تبدیل کردیم و علاوه بر عضلات پایینی تنه عضلات مرکزی و بازویی را نیز درگیر می‌کند. حرکت سوم حرکت کرل آپ (دراز نشست نیمه با دستان صاف)؛ عضلات شکمی به خصوص قسمت بالای عضله راست شکمی را به شدت درگیر می‌کند. حرکت چهارم حرکت ساق پا ایستاده؛ از عضلات ساق پا نباید غافل شد عضلات ساق از مهمترین عضلات پایدار کننده می‌باشد که تقویت آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. حرکت پنجم خارج پا ایستاده؛ حرکتی است که علاوه بر درگیر شدن عضلات دور کننده ران، عضلات ثبات دهنده پای مخالف را نیز به چالش می‌کشد. حرکت ششم همان حرکت قبل برای پای دیگر حرکت هفتم سرشانه با دمبل دایره‌ای؛ حرکتی عالی برای تقویت عضلات دلتوئید. حرکت هشتم شنا دست باز؛ حرکت شنا جزئی از حرکات مادر بوده که کل بدن را درگیر می‌کند به خصوص عضلات بازویی و سینه‌ای. کلید‌واژهورزش برای لاغریتمرینات اینتروالکالری سوزیتمرینات تناوبی با شدت بالاHIITروش تمرینیچربی سوزیطراحی تمرین
تمرینات تاباتا قسمت اولدر قسمت اول تمرینات تاباتا سعی شده از تمرینات پایه و مبتدی برای کل بدن استفاده شود...سه‌شنبه 20 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت دومدر قسمت دوم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت اول می‌باشد...سه‌شنبه 20 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت سومدر قسمت سوم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت دوم می‌باشد...پنجشنبه 22 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت چهارمدر قسمت چهارم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت سوم می‌باشد...جمعه 23 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت ششمدر قسمت ششم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت پنجم می‌باشد...چهارشنبه 28 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت هفتمدر قسمت هفتم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت ششم می‌باشد...چهارشنبه 4 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت هشتمدر قسمت هشتم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت هفتم می‌باشد...چهارشنبه 4 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت نهمدر قسمت نهم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت هشتم می‌باشد...شنبه 7 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت دهمدر قسمت دهم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت نهم می‌باشد...شنبه 7 مرداد 1402
تمرینات تاباتا چیست؟روش تاباتا جزئی از تمرینات HIIT محسوب می‌شود که هر چرخه تمرینی آن 4 تا 8 دقیقه زمان می‌برد...جمعه 9 تير 1402