تمرینات تاباتا قسمت ششم

تمرینات تاباتا قسمت ششم
در قسمت ششم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت پنجم می‌باشد. حرکت اول حرکت زانو بلند از جانب؛ برای گرم کردن حرکت مناسبی می‌باشد زیرا به دلیل پرشی و سرعتی بودن کل بدن را درگیر می‌کند. حرکت دوم حرکت knee to squat hold؛ این حرکت به عضلات چهار سر قوی احتیاج دارد و باید توجه داشته باشید که از زیر انداز مناسب استفاده شود تا زانوها آسیب نبینند. حرکت سوم لانگز جانب هر دو پا؛ در این حرکت بعد از 10 ثانیه اجرا، پا را عوض کنید. حرکت چهارم حرکت کیک بک پا؛ (پای راست) این حرکت انواع مختلفی دارد که ما در اینجا نوع ساده آن را انجام می‌دهیم (حرکت مناسبی برای عضلات پا و باسن). حرکت پنجم حرکت کیک بک پا( پای چپ)؛ مثل حرکت قبلی فقط با پای چپ. حرکت ششم پلانک بازو (به صورت متناوب)؛ حرکت سخت و پیشرفته که به شدت عضلات بازویی شما را به چالش می‌کشد و همچنین به عضلات ناحیه مرکزی قوی احتیاج دارد. نکته:در این حرکت باید سعی داشته باشی که تنه کمترین حرکت را داشته باشد. حرکت هفتم سرشانه چرخشی؛ این حرکت همه عضلات شانه ای شما را نشانه می‌گیرد. شما می‌توانید از این حرکت با زمان بیشتر برای افزایش استقامت عضلات ناحیه استفاده کنید. حرکت هشتم پشت بازو ضربه ای دمبل؛ کل حرکت در حالت اکستنشن بازو انجام میشه که عضلات سه سر بازوویی شمارو به چالش می‌کشد. کلید‌واژهورزش برای لاغریتمرینات اینتروالکالری سوزیتمرینات تناوبی با شدت بالاHIITروش تمرینیچربی سوزیطراحی تمرین173 بازدید
تمرینات تاباتا قسمت اولدر قسمت اول تمرینات تاباتا سعی شده از تمرینات پایه و مبتدی برای کل بدن استفاده شود...سه‌شنبه 20 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت دومدر قسمت دوم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت اول می‌باشد...سه‌شنبه 20 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت سومدر قسمت سوم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت دوم می‌باشد...پنجشنبه 22 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت چهارمدر قسمت چهارم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت سوم می‌باشد...جمعه 23 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت پنجمدر قسمت پنجم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت چهارم می‌باشد...شنبه 24 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت هفتمدر قسمت هفتم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت ششم می‌باشد...چهارشنبه 4 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت هشتمدر قسمت هشتم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت هفتم می‌باشد...چهارشنبه 4 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت نهمدر قسمت نهم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت هشتم می‌باشد...شنبه 7 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت دهمدر قسمت دهم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت نهم می‌باشد...شنبه 7 مرداد 1402
تمرینات تاباتا چیست؟روش تاباتا جزئی از تمرینات HIIT محسوب می‌شود که هر چرخه تمرینی آن 4 تا 8 دقیقه زمان می‌برد...جمعه 9 تير 1402