تمرینات تاباتا قسمت دهم

تمرینات تاباتا قسمت دهم
در قسمت دهم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت نهم می‌باشد. حرکت اول کرانچ ایستاده مورب؛ حرکتی فول بادی که به علت پرشی بودن برای گرم کردن و شروع این بخش از تمرینات مفید می‌باشد. حرکت دوم پل باسن تک پا؛ این حرکت به دلبل تک پا بودن فشار بیشتری از پل باسن معمولی ایجاد کرده و همچنین میزان متوسطی از تعادل را می‌طلبد. حرکت سوم شکم دمبل (کف پا چسبیده به هم)؛ عضلات شکمی به خصوص قسمت بالای راست شکمی در چالش است. همچنین کشش عضلات داخل پا را نیز به همراه دارد. حرکت چهارم بیرون پا دایره ای خوابیده (پای چپ)؛ در این حرکت هم عضلات دور کننده و هم خم کننده ران همزمان باهم درگیر می‌شوند. حرکت پنجم بیرون پا دایره ای (پای راست)؛ همان توضیحات بالا.. حرکت ششم ددلیفت رومانی دمبل همراه با ساق پا؛ همزمان با عضلات پشت پا و باسن درگیری عضلات ساق پا را به همراه دارد. در قسمت پایانی حرکت لات باسن منقبض می‌شود. حرکت هفتم پلانک دست صاف؛ به قسمت هشتم مراجعه شود. حرکت هشتم جلو بازو یوگا؛ در قسمت های قبلی اشاره شد... کلید‌واژهورزش برای لاغریتمرینات اینتروالکالری سوزیتمرینات تناوبی با شدت بالاHIITروش تمرینیچربی سوزیطراحی تمرین
تمرینات تاباتا قسمت اولدر قسمت اول تمرینات تاباتا سعی شده از تمرینات پایه و مبتدی برای کل بدن استفاده شود...سه‌شنبه 20 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت دومدر قسمت دوم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت اول می‌باشد...سه‌شنبه 20 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت سومدر قسمت سوم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت دوم می‌باشد...پنجشنبه 22 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت چهارمدر قسمت چهارم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت سوم می‌باشد...جمعه 23 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت پنجمدر قسمت پنجم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت چهارم می‌باشد...شنبه 24 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت ششمدر قسمت ششم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت پنجم می‌باشد...چهارشنبه 28 تير 1402
تمرینات تاباتا قسمت هفتمدر قسمت هفتم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت ششم می‌باشد...چهارشنبه 4 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت هشتمدر قسمت هشتم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت هفتم می‌باشد...چهارشنبه 4 مرداد 1402
تمرینات تاباتا قسمت نهمدر قسمت نهم تمرینات تاباتا، حرکات نسبتاً سخت‌تر از قسمت هشتم می‌باشد...شنبه 7 مرداد 1402
تمرینات تاباتا چیست؟روش تاباتا جزئی از تمرینات HIIT محسوب می‌شود که هر چرخه تمرینی آن 4 تا 8 دقیقه زمان می‌برد...جمعه 9 تير 1402