فرق تب با افزایش دما در اثر ورزش

فرق تب با افزایش دما در اثر ورزش
آیا افزایش دما بدن در اثر ورزش همان تب کردن است یا با‌‌‌‌‌‌‌هم فرق دارد؟ درواقع نه! ما به خاطر تحرکی که هنگام ورزش کردن داریم تب نمی‌کنیم. تب در واقع پاسخی است به التهابات، عفونت‌ها و بیماری‌هایی که می‌تواند در بدن ما وجود داشته باشد، که در آن صورت ست پوینت (Set Point) در بدن تغییر می‌کند. ست پوینت چیست؟ دمای بدن انسان در حالت طبیعی37 درجه سانتیگراد تنظیم شده است، یعنی بنا‌‌‌‌‌‌‌بر هر‌ علتی دما بدن افزایش پیدا کند، به همان حالت اولیه خود یعنی 37 درجه بر می‌گردد اما در زمان تب دما بدن انسان به دمای بالا تر 38 درجه می‌رسد، که حالت بیمارگونه دارد و باید درمان شود و تا زمانی که درمان نشود دما بدن پایین نمی‌آید. ولی در زمان ورزش کردن دما بدن بر اثر تحرکاتی که دارد بالا می‌رود و زمانی که استراحت کند، دما به حالت اولیه خود بر می‌گردد. دسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهست پوینتSet Pointافزایش دماورزش کردندمای بدن انسان37 درجه سانتیگراد180 بازدید