سه رمز کنترل وزن و تناسب اندام

سه رمز کنترل وزن و تناسب اندام
هرچند هر کدام از این موارد خودش شیوه و توضیحات متفاوتی داره ولی اگر به اختصار خدمت‌تون توضیح دهیم همین سه مورد، شاه کلید کنترل وزن و تناسب اندام شماست. در این مقاله قصد داریم سه رمز اصلی تناسب‌اندام را به لحاظ تمرینی و تغذیه ای به صورت خیلی خلاصه مطرح کنیم. 1. افزایش و جایگزینی فیبر: سعی کنید در برنامه‌ی غذایی خود فیبر را زیاد کنید و غذاهایی را که فیبر بالایی دارند را در برنامه غذایی خود قرار دهید. 2. کاهش بیشینه شکر: شکر را تا حد ممکن در برنامه غذایی خود کاهش دهید و سعی کنید که مصرف شکر را به صفر برسانید. 3. تمرینات ترکیبی یا کانکارنت: ورزش‌هایی که قرار است انجام ‌دهید را سعی کنید از دو نوع ترکیبی قدرتی و استقامتی همزمان باشد تا بدن‌تان متناسب‌تر شود. پس می‌توانیم بگویم که شاه‌ کلید‌های تناسب‌اندام یک، غذای پر فیبر دو، کاهش شکر و سه، فعالیت بدنی هوازی و قدرتی باهم هستند. دسته‌بندیکاهش وزنکلید‌واژهکنترل وزنتناسب اندامفیبر غذاییمصرف شکرتمرینات ترکیبیقدرتیهوازیهمزمانکانکارنت