تأثیر آلودگی هوا بر روی چاقی

تأثیر آلودگی هوا بر روی چاقی
آیا تا الان به این فکر کرده بودید که آلودگی هوا می‌تواند از سرعت فرآیند چربی سوزی شما کم کند؟ تمرین در هوای آلوده چگونه می‌تواند باعث کاهش روند کاهش وزن شما شود؟ همه افرادی که در آلودگی هوا دخیل هستند هم به نوعی در ایجاد عارضه‌ی چاقی برای مردم هم مقصر هستند. حالا ممکن است این سوال برای‌تان پیش بیاید که چگونه این اتفاق می‌افتد؟ زمانی‌که شما در هوای آلوده تمرین می‌کنید، میزان اکسیژنی که با هر دم و بازدم وارد ریه‌های شما می‌شود، به علت آلودگی هوا، آن تنفس مقدار اکسیژن‌اش کاهش پیدا می‌کند. وقتی بدن اکسیژن کمتری را دریافت کند، دیر‌تر به سمت متابولیسم چربی‌ها می‌رود و در این زمان بدن ترجیح می‌دهد از قند ها به عنوان سوخت بدن استفاده کند و کاهش چربی بدن کمتر اتفاق می‌افتد، افراد دیر‌تر لاغر می‌شوند و دیر تر چربی از دست می‌دهند. دسته‌بندیتوصیه‌های ورزشیکلید‌واژهآلودگی هواچاقیچربی سوزیکاهش وزنعارضه چاقیتمرین در هوای آلودهاکسیژنمتابولیسم