مصرف سرکه سیب باعث کاهش وزن می شود

مصرف سرکه سیب باعث کاهش وزن می شود
سرکه سیب به عنوان یکی از راه‌کارهای کاهش وزن مطرح شده که مکانیزم های مختلفی هم براش مطرح می‌باشد و از بین آن‌ها می‌توانیم به کاهش اشتها و کاهش سرعت تخلیه معده اشاره کنیم. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مصرف سرکه سیب در کاهش وزن به طور معنی داری موثر بوده. تعداد 120 نوجوان (چاق و دارای اضافه وزن) به چهار گروه تقسیم شدند و به صورت روزانه سرکه سیب مصرف می‌کردند: گروه اول: 5 میلی‌لیتر سرکه سیب گروه دوم: 10 میلی‌لیتر سرکه سیب گروه سوم: 15 میلی‌لیتر سرکه سیب گروه چهارم: دارونما نتیجه: گروه‌های مصرف کننده سرکه سیب حدود 5 تا 7 کیلوگرم وزن کم کردند که عدد قابل توجهی می‌باشد! زمان مصرف: قبل از وعده غذایی این مقاله بروزرسانی خواهد شد... نکات: • اولین نکته ای که به چشم‌مان در این تحقیق جدید خورد این بود که محققان به جای استفاده از روش آماری Mixed Anova با اندازه گیری مکرر آمدند کلی تی تست گرفتن که واقعا میتوان گفت اشتباه می‌باشد و این باعث می‌شود که مقداری به نتیجه محتاطانه تر نگاه کرد. • مساله بعدی این است که رژیم و فعالیت به طور دقیق کنترل نشده و البته این مشکل برای این تحقیقی نیست و یکی از محدودیت های اصلی تحقیقاته. • در مقایسه با تحقیق قبلی که سال ۲۰۰۹ انجام شده این تحقیق اثر حدوداً سه برابری پیدا کرده و بهتر است محافظانه کارانه به نتایج نگاه کرد. • در نهایت با توجه به این تحقیق و تحقیق قبلی شاید گفت مصرف سرکه سیب که هم در دسترس هست و هم ارزان هست که می‌تواند اثرات کوچیکی بر روی کاهش وزن داشته باشد. nutrition.bmj.comدسته‌بندیتغذیه سالمکلید‌واژهسرکه سیبکاهش وزنکاهش اشتهاکاهش سرعت تخلیه معدهچاقاضافه وزن