آموزش حرکت برپی (Burpee)

برپی یکی از تمرینات ورزشی رایج است که بر روی هر دو بخش بالاتنه و پایین تنه بدن تاثیر می‌گذارد و همه گروه‌های عضلانی را درگیر می‌کند و تقویت می‌کند. روش اجرا: بدن خود را تا زمانی که بتوانید دستان‌تان را روی زمین بگذارید، خم کنید. وزن خود را روی بازوها قرار دهید و با یک پرش پاهای خود را به سمت عقب پرت کنید. دستان‌تان را هم‌سطح و موازی با عضلات سینه باز کنید. آرنج‌های خود را محکم نگه دارید و در مقابل، عضله پشت بازو (سه سر بازویی) و سینه خود را منقبض کنید و با نیروی بازوها خود را پایین بیاورید. دوباره خود را به سمت بالا بیاورید و با یک پرش دیگر، پاهای خود را به سمت بدن خود برگردانید. سپس دوباره بلند شوید. عضلات درگیر: دلتوئید قدامی و میانی، سینه‌ای بزرگ، سه سر بازویی، چهار سر رانی و سرینی بزرگ دم و بازدم: در حین پائین آمدن نفس بکشید و هنگام بالا آمدن بازدم کنید. تکرارهای توصیه شده: مبتدی 10 تکرار 3 ست متوسط 15 تکرار 4 ست پیشرفته 25 تکرار 6 ست نکته: تمام مراحل حرکت باید با بیشترین سرعت ممکن انجام شود. دسته‌بندیتمرین با وزن بدنکلید‌واژهدلتوئید قدامیدلتوئید میانیسینه‌ای بزرگسه سر بازوییچهارسر رانیسرینی بزرگ565 بازدید
تمرینات پایین شکم (بالا بردن پاها در 4 حرکت)این حرکت یکی از بهترین تمرینات در تقویت تعادل، هماهنگی و رشد عضلات بخش پایینی شکم است...دوشنبه 2 خرداد 1401
آموزش حرکت شنا (Push Ups)شنا یکی از حرکات پایه و اصلی در آمادگی جسمانی است که به صورت رایج در فعالیت‌های ورزشی استفاده می‌شود...يكشنبه 11 ارديبهشت 1401
آموزش حرکت اسکوات (Squat)هنگامی که می‌خواهید حرکت اسکوات را با هالتر تمرین کنید کمرتان را در وضعیت صاف و ثابت نگه دارید...سه‌شنبه 6 ارديبهشت 1401