آیا طناب زدن و پریدن باعث افتادگی رحم می‌شود؟

آیا طناب زدن و پریدن باعث افتادگی رحم می‌شود؟
این موضوع ذهن برخی مربیان و ورزشکاران خانم را مشغول کرده است که آیا طناب زدن باعث افتادگی رحم می‌شود یا خیر؟ طناب زدن به تنهایی باعث افتادگی رحم نمی‌شود، ولی خانم‌هایی که مبتلا به افتادگی رحم هستند، بهتر است در انجام این حرکت احتیاط کنند تا عارضه آن‌ها تشدید نشود. احتیاط یعنی چی؟ یعنی اینکه در مدت و شدت طناب زدن خیلی دقت کنند و مقدارش را تا حد ممکن کاهش بدهند. حتی در صورت عدم اضطرار، از انجام آن خودداری نمایند. نکته: علاوه بر طناب زدن، خانم‌هایی ‌که دچار این عارضه هستند بایستی در تمرینات پلیومتریک (پرشی و انفجاری) که پرش‌های عمودی در تمرینات وجود دارد، احتیاط کامل را رعایت کنند و حتماً قبل از انجام تمرینات، با پزشک زنان مشورت داشته باشند. مهم: طناب زدن برای خانم هایی که سابقه چنین بیماری‌هایی را در خودشان یا بطور وراثتی ندارند، مشکلی ایجاد نمی‌کند. vayasport.comدسته‌بندیبانوانکلید‌واژهبانوانعارضهپلیومتریکپرش‌1073 بازدید