آیا در اثر بی تمرینی عضله به چربی تبدیل میشه؟

آیا در اثر بی تمرینی عضله به چربی تبدیل میشه؟
چرا وقتی تمرین نمی‌کنیم عضلات کم و چربی ها بیشتر می‌شوند؟ در حالیکه وزن ثابت می‌ماند! اگر عضلات حرکت و کار نکنند و انقباضات تمرینی نداشته باشند، می‌توانند دچار آتروفی (کاهش اندازه عضله) شوند ولی تبدیل به چربی نمی‌شوند. از طرفی وقتی تمرین نکنید و غذا را هم بیشتر کنید، کالری دریافتی شما (چه کربوهیدرات‌ و چه چربی) تبدیل به چربی می‌شوند که شکل ذخیره آن‌ها همان شکم تپلی (1) است که دارید. در واقع این کالری غذای شماست که به چربی تبدیل شده، نه عضلات شما. نتیجه: باتوجه به توضیحات بالا چربی‌ها به عضله و عضلات به چربی تبدیل نمی‌شوند. vayasport.comکلید‌واژهچربیعضلاتورزشتمرینتغذیه