نکاتی برای تمرین بیماران ام اس (MS)

نکاتی برای تمرین بیماران ام اس (MS)
این بیماری یک مشکل در سیستم عصبی است که باعث اختلال در عملکرد و کاهش عملکرد ورزشی می‌شود. افرادی که به این بیماری مبتلا هستند باید با چه شرایطی تمرین کنند: 1. اخذ مجوز تمرین از پزشک 2. عدم احساس درد در تمرین 3. عدم تمرین در محیط گرم 4. پیروی از برنامه غذایی ویژه این افراد به هیچ وجه نباید درد را درک کنند و دمایی که در آن تمرین می‌کنند باید حتماً خنک باشد. vayasport.comدسته‌بندیورزش درمانیکلید‌واژهبیماریام اسورزش7 بازدید