نکاتی برای تمرینات بیماران قلبی

نکاتی برای تمرینات بیماران قلبی
در ادامه بایستی نکاتی را در تمرین با این افراد، رعایت فرمائید: ۱. عدم فعالیت در هوای گرم ۲. عدم مصرف استروئیدهای آنابولیک ۳. ممنوعیت ورزش‌های رقابتی و شدید و یا دویدن در شیب ۴. قطع فعالیت در بروز ضعف و تنگی نفس ۵. خودداری از انجام تمرینات با وزنه و حبس نفس ۶. شدت تمرینات هوازی، بین ۴۰ تا ۶۰ درصد حداکثر توانایی هوازی فرد نکته: قبل از شروع هر فعالیت ورزشی بایستی ارزیابی پزشکی صورت پذیرد. vayasport.comدسته‌بندیورزش درمانیکلید‌واژهبیماری قلبی عروقیتمرینورزش14 بازدید